Z malé holčičky se stává princezna

Rodina jsou i rodiče

Vytvořte si vzpomínku na své rodiče/prarodiče

Můžeme dovádět ve sněhu...

...procházet se parkem

Nezapomínejte na vzpomínky s dospělými dětmi

6 6

Zachovat si okamžiky s babičkou a dědou ...

Zastavit čas toho, jak děti rostou ...

Zachytit velké setkaní příbuzenstva ...

Mít vzpomínku na společný čas...

Rodina